top of page

POLITIKA PODJETJA in GDPR

Althea medicinski center (v nadaljevanju Althea), Dvorska vas 37a, 4275 Begunje na Gorenjskem, davčna številka: SI11768037, matična številka: 3295567000 je odgovorna za upravljanje spletne strani www.althea.si, ki je objavljena z namenom obveščanja zainteresiranih posameznikov in/ali javnosti o storitvah in novostih v podjetju.

 

Z uporabo spletnega mesta www.althea.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi določbami uporabe, ter da se z njimi strinjate.

NAROČANJE

Pacienti se lahko za vse storitve, ki jih izvaja Althea, naročijo preko telefonske številke 04/ 531 69 75, med delovnim časom pa tudi v Althea medicinskemu centru.

POTRDITEV IN ODPOVED TERMINA

Ob potrditvi termina stranka prejme potrditveno elektronsko sporočilo o rezervaciji termina, kjer so navodila za obisk (lokacija, ura in ime terapevta). Morebitno odsotnost je potrebno javiti najkasneje 24 ur pred obravnavo. V nasprotnem primeru si pridržujemo pravico, da storitev zaračunamo.

PRIHOD NA TERMIN

Na termin, ki ste ga predhodno rezervirali po telefonu ali na licu mesta v Althea medicinskemu centru med delovnim časom obratovanja, pridite največ 5 minut pred obravnavo. Ob prihodu se najprej zglasite na recepciji, da bo zdravstveno osebje seznanjeno z vašim prihodom. Prosimo, da tudi upoštevate vsa navodila glede obutve in zaščitnik mask, v kolikor je to predpisano. 

ZAMUDE

Trudimo se, da obravnave potekajo po predhodno določeni časovnici, vendar narava dela v zdravstvenem sektorju včasih zahteva tudi bolj kompleksno obravnavo posameznega pacienta, ki pa je včasih vnaprej ni mogoče predvideti. Zato si v Althea medicinskemu centru pridružujemo pravico do zamude.

PRAVICA DO ODKLONITVE IZVEDBE POSEGA 

Na podlagi opravljenega pregleda, pogovora s pacientom ter ob upoštevanju druge s strani pacienta predložene relevantne medicinske dokumentacije, zdravnik poda mnenje o primernosti pacienta za izvedbo določenega posega. Ob tem pregledu lahko zdravnik poda mnenje, da pacient ni primeren za izvedbo katerega koli posega, da je pogojno primeren, kar pomeni, da v času pregleda niso izpolnjeni vsi pogoji za varno izvedbo posega, obstaja pa možnost, da se bo to čez čas spremenilo, ali da je primeren za izvedbo posega. V primeru, da se posameznik po pregledu ne odloči za poseg v Althea medicinskemu centru, ni dolžna povrniti pacientu plačila za izvedbo posveta.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev v Althea medicinskemu centru je vsak pacient dolžan upoštevati prejeta navodila strokovnjakov, sodelovati pri varovanju, krepitvi, povrnitvi lastnega zdravja​ ter pristojnemu zdravniku ali izvajalcu terapije dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, predhodnih posegih, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa, obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem.

Prav tako je dolžnost vsakega pacienta biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev, spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev.

 

Skladno z internim pravilnikom o preprečevanju okužb seznaniti zaposlene o možnosti prebolevanja nalezljivega obolenja, spoštovati standarde za higieno rok, za otroke mlajše od 15 let je obvezno spremstvo staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

MOŽNOSTI PLAČILA

Nudimo vrsto različnih načinov plačil za storitve, in sicer:

  • plačilo z gotovino na lokaciji storitve,

  • plačilo s plačilno kartico na lokaciji storitve,

  • plačilo s predhodnim nakazilom.

PRITOŽBE IN SPORI

Medicinski center Crystal stremi k temu, da vse zdravstvene storitve opravlja strokovno v skladu s pravili zdravniške stroke in skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si družba prizadeva tudi zagotavljanje učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani Althea poda pritožbo v času obratovanja na številko 04/531 69 75 ali pošlje elektronsko pošto na info@althea.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 30 dni po opravljeni storitvi.

Ker stremimo k zadovoljstvu naših strank si prizadevamo upoštevati tudi mnenje in pritožbe tistih, ki so pri nas storitev že opravljali in da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Vsakemu pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v Althea medicinskemu centru  pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah – ZPacP.

Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, ima možnost podati pisno ali ustno pritožbo odgovorni osebi za reševanje pritožb v Althea medicinskemu centru. Pri uresničevanju njegovih pravic pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Kontaktne podatke zastopnikov pacientovih pravic po krajih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje.

GDPR

V podjetju ALTHEA se zavezujemo, da bomo pridobljene podatke obdelovali in hranili skladno z veljavnimi predpisi in samo za namen/-e, za katere so bili zbrani. Podatkov ne razkrivamo tretjim osebam. Varovali jih bomo pred izgubo, zlorabo, spreminjanjem in nepooblaščenim dostopom.

Za boljše komuniciranje preko spleta ALTHEA uporablja “piškotke”, ki se ob obisku spletne strani shranijo na vaš disk in vam olajšajo nadaljnje oglede in obiske na strani. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, lahko spremenite nastavitve brskalnika in onemogočite sprejemanje “piškotkov”, to pa lahko omeji funkcionalnost spletne strani ali dostop do vseh informacij in povezav na njej.


Več o politiki uporabe piškotkov si lahko preberete v sekciji “Politika piškotkov”.

Lastnik spletnega mesta ALTHEA se trudi, da so podatki točni in ažurirani. Kljub temu ALTHEA ne jamči za točnost ali pravilnost vseh informacij na spletni strani in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe, delovanja ali nepravilne uporabe spletne strani ALTHEA.


ALTHEA si pridržuje pravico do spremembe vsebin, objavljenih na svoji spletni strani.

Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati ali kako drugače reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ALTHEA.

POLITIKA ZASEBNOSTI (VARSTVO OSEBNIH PODATKOV)


Pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju ALTHEA, medicinski center d.o.o. (v nadaljevanju v tekstu kratko: ALTHEA) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov:

- Zakon o varstvu osebnih podatkov – Uradni list RS, št. 94/07 in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov.

ALTHEA kot upravljalec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi ustreznimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje ALTHEA, medicinski center d.o.o., Dvorska vas 37a, 4275 Begunje na Gorenjskem, ID za DDV: SI11768037 kot Upravljalec podatkov.

Z uporabo spletne strani ALTHEA se strinjate s pogoji Politike zasebnosti. Ob obisku spletne strani se podatki o napravi in drugi dnevniški podatki (IP naslov, datum in čas obiska) pridobivajo avtomatično. Ti podatki so anonimni in z njimi ne moremo ugotoviti identitete uporabnika. Osebne podatke pridobivamo, če nam jih izrecno sporočite oziroma v zbiranje privolite.

Obvestilo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zbranih preko spletnega obrazca “NAROČANJE NA TERAPIJE”

Ko izpolnite naš spletni obrazec so zbrani naslednji osebni podatki:

ime in priimek, e-naslov, telefonska številka in vaše sporočilo.

Namen zbiranja: vaše podatke bomo uporabili, da vam lahko odgovorimo na sporočilo, ki ste nam ga posredovali. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nobenim zunanjim uporabnikom ali obdelovalcem. Podatke bomo hranili samo dokler ne bo dosežen zgoraj opisan namen njihovega zbiranja.

Podatki označeni z zvezdico, so obvezni podatki, potrebni za učinkovito komunikacijo glede naročanja na terapije / naše storitve.

ALTHEA pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve, preko spletnega naročila ali pisno.

ALTHEA osebne podatke hrani in varuje tako, da ne prihaja do neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V podjetju ALTHEA se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretjim osebam brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.


OSEBA ODGOVORNA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: info@althea.si


VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO IN OBDELUJEMO


V okviru opravljanja svoje dejavnosti v ALTHEI zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatke za prijavo v spletne storitve (uporabniško ime, geslo), spletne piškotke, podatke socialnih omrežij, ter podatke o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

ALTHEA vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov, ter nameni njihove obdelave.

PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI UPORABE


1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev ALTHEA obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev, ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki ALTHEI omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

- prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;

- prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo ALTHEA takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

PREKLIC PRIVOLITVE

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica.
Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, ALTHEA njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje ALTHEI preko spleta na info@althea.si ali v pisni obliki na naslov ALTHEA.


Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil ALTHEA in pooblaščenih partnerjev tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

V primeru zahteve vas prosimo, da pišete na kontaktni elektronski naslov info@althea.si 
Prosimo, da v zahtevo vključite vaše kontaktne podatke, ter navedete, na katere podatke se vaša zahteva nanaša.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da to “Pravno obvestilo” in “Politiko zasebnosti” po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo.

DRUGO


Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu info@althea.si 

Begunje na Gorenjskem, Januar 2022

bottom of page