Tamara Levičnik, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Rojena sem 1973 v Banja Luki, BiH, kjer sem končala osnovno in srednjo šolo z odličnim uspehom. Medicinsko fakulteto v Banja Luki sem končala 1999, nato začela delati na “Katedri za histologijo z embriologijo” kot redni asistent.

Specializacijo iz dermatologije sem opravila večinoma v Banja Luki, zadnje leto programa pa na “Kliniki za dermatovenerologijo v Novem Sadu”, kjer sem opravila specialistični izpit leta 2003.

Leta 2005 sem končala dopolnilne nostrifikacijske izpite in pridobila naziv “doktor medicine” na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specialistični izpit v Sloveniji sem opravila leta 2007 na Medicinski fakulteti Ljubljana, Univerza Ljubljana.

Od maja 2007 sem redno zaposlena v Splošni bolnici Jesenice v dermatovenerološki ambulanti. Sem udeleženka številnih kongresov pri nas in v tujini, aktivna predavateljica za zdravnike in farmacevte v Sloveniji.