Althea center pridobil naziv "Olimpijski referenčni športnomedicinski center"

Vrhunski dan za naš Althea center Zdravja in Harmonije
kot eden od samo 8 centrov v Sloveniji smo pridobili skupaj v konzorciju z Splošno bolnico Jesenice naziv "Olimpijski referenčni športnomedicinski center". 
Super ponosni, da je Olimpijski komite s tem potrdil kakovost naših celostnih obravnav. Ob vstopu v 10-leto delovanja veliko priznanje za dosedanje delo in zaveza za kakovostno nadaljevanje.
Moja "Olimpijska" Althea ekipa: Nace GartnerŽiva ZdolšekAna ValantGrega Krničar, Igor Lebar. 
Hvala vsem iz 1f496 Althea center pridobil naziv "Olimpijski referenčni športnomedicinski center"?, Nena Veber
(fotka s podelitve Nik Bertoncelj, FOTO NIK: https://www.facebook.com/NikBFoto/)

Povzemamo še objavo za javnost Olimpijskega komiteja Slovenije dne 01.06.2017 na njihovi spletni strani
(http://www.olympic.si/novica/374)

Ena pomembnejših nalog Olimpijskega komiteja je skrb za zdravje naših športnikov. Zavedamo se, da je trenutna zdravniška oskrba športnikov neprimerna in v največji meri enaka kot pri ostalih državljanih RS, čakalne dobe za posamezne specialistične preglede so dolge, prav tako diagnostične in terapevtske obravnave. Za marsikaterega vrhunskega športnika oz. športnika lahko takšen pristop pomeni tudi konec tekmovalne kariere.
Nesistematičen pristop pri reševanju zdravstvenih težav športnikov je Olimpijski komite Slovenije pripeljal do točke, ko je potrebno ukrepati, kar je pripeljalo do odločitve oblikovanja mreže olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov pod okriljem Olimpijskega strokovnega centra, ki bo omogočala vrhunskim športnikom dostop do vrhunskih specialističnih zdravstvenih storitev, brez čakalnih dob. V mreži olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov bodo zdravstvene storitve lahko opravljali le zdravniki specialisti in fizioterapevti, ki bodo na podlagi ustreznih referenc prejeli naziv: referenčni specialist oz. referenčni fizioterapevt OSC.

Glavni cilj Olimpijskega komiteja Slovenije in Olimpijskega strokovnega centra je oblikovanje »mreže olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov« v katero bodo vključeni centri, ki bodo zagotavljali celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka do zaključka zdravljenja. Tako želi Olimpijski komite Slovenije vzpodbuditi oblikovanje konzorcijev posameznih ustanov, pa tudi posameznikov, ki bi delovali usklajeno in na strokovno najvišjem nivoju. Zato smo se povezali z velikim sponzorjem, Adriatic Slovenico, saj se zavedamo, da je zagotoviti dodaten vir financiranja, izven Sistema obveznega in dodatnega zavarovanja, nujno. Pri OKS že obstaja sistem nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj za vrhunske športnike, v sodelovanju z zavarovalnico Adriatic Slovenica, z mrežo olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov pa želimo omogočiti športnikom v RS , zdravstvene storitve v optimalnem času z zagotavljanjem visokega strokovnega nivoja diagnostičnih in terapevtskih postopkov.