Alja Perko, diplomirana fizioterapevtka

Po končani gimnaziji sem pričela s študijem fizioterapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer sem diplomirala v letu 2016. Že v času študija sem se v sklopu Zdravstvene fakultete vključila v vodenje vadb za starejše in poskusila raziskati različne veje fizioterapije (bolnišnična fizioterapija, manualna in športna fizioterapija, nevrofizioterapija). Udeležila sem se rehabilitacijskih kolonij za otroke in mladostnike z revmatskimi obolenji ter zdravstveno-terapevtskih kolonij za otroke in odrasle z Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček.

V letu 2016 sem pričela z opravljanjem pripravništva na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik na oddelku za respiratorno fizioterapijo in rehabilitacijo.

Da bi pridobila čim več znanja s področja športnih poškodb, sem se septembra 2016 udeležila Svetovnega kongresa športne medicine v Ljubljani, svoje fizioterapevtsko znanje pa nadgrajevala z dodatnimi izobraževanji s področja terapije miofascialnih prožilnih točk in kineziotapinga.